Familie opstellingen

Het komt regelmatig voor dat iemand als kind zich indentificeert met een ouder, grootouder of ander familielid of met diens traumatische ervaringen of ziektes. 

 

Door een opstelling kan duidelijk worden hoe onopgeloste situaties, verstoorde verhoudingen en verstrikkingen binnen jouw familiesysteem jouw leven van nu negatief beïnvloeden.

 

Ik werk individueel met jou door o.a. het samen maken van een genogram en het werken met vloerankers.

We staan stil bij wat dit met jou doet. Dit werkt zeer verhelderend .

 

Ik werk in  groepsverband en dan zet je een aantal plaatsvervangers voor b.v. je familieleden in de ruimte tot elkaar. De representanten krijgen de ervaring dat ze zich net zo voelen als de personen die ze representeren, zonder dat ze iets van deze mensen weten.

Hierdoor komt er een bepaalde werkelijkheid van de familie aan het licht die tot dan toe onbewust was.

 

Er kan dan een beweging ontstaan waardoor de verstrikking ongedaan wordt gemaakt en de liefde weer gaat stromen.

 

 

Een opstelling kan dus samenbrengen wat gescheiden was in onze ziel,kan verzoenen wat in conflict was in onze ziel en kan losknopen wat ons gebonden hield aan de pijn en het lot van anderen.

De wijsheid

is voortdurend onderweg

 

Bert Hellinger